Projekt „Restart domácích financí MEDEXA“.

reg. číslo projektu: CZ.03.2.X/0.0/0.0/20_139/0017170,
Projekt je financován z Evropského sociálního fondu
prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost (OPZ).

EU Projekt se zaměřuje na téma dluhové problematiky rodin, které se stává v této Covidové době ještě aktuálnější. Pracuje se všemi možnostmi řešení individuálních potíží účastníků projektu, včetně využití šancí, které dočasně přináší akce „Milostivé léto“.

Cílem projektu je nejen zvýšení kompetencí účastníků projektu v oblasti finanční gramotnosti, práce s dluhy, právního povědomí, zvýšení příjmů domácnosti či zvýšení psychosociální odolnosti, ale především zlepšení aktuální rizikové finanční situace (od „nevychází měsíční rozpočet“, přes dluhy, exekuce, až po insolvence) a to prostřednictvím pěti dílčích částí.

Jakými kroky bude plnit cíle projektu?

Část „teoretická“, skupinová:
1. Trénink zvládání řízení domácích financí - tři vzdělávací moduly.

Část individuální:
1. Individuální dluhové poradenství.
2. Individuální právní poradenství.
3. Individuální pracovní poradenství.
4. Psychosociální podpora psychologa.

Kdo je cílovou skupinou projektu?

Projekt pracuje s přesně vymezenou cílovou skupinou, kterou jsou osoby ohrožené předlužením s další specifikací rodičů a dalších osob vykonávajících nezbytnou péči o dítě s bydlištěm na území hl. m. Prahy. V rámci projektu získá podporu 48 účastníků.

Na jaké témata budou zaměřené výukové bloky?

V prvním vzdělávacím modulu se CS seznámí a osvojí si znalosti z oblastí výdaje a řízení financí.
• Finanční minimum a základy finanční gramotnosti.
• Řízení rodinných financí a jak si rodinné finance plánovat.
• Právní gramotnost ve vazbě na zákon o spotřebitelských úvěrech.

V druhém vzdělávacím modulu se CS seznámí a osvojí si znalosti z oblastí příjmu a řízení financí.
• Příjmy rodiny a možnosti, jak si je zvýšit, když je CS na MD/RD?
• Právní minimum ve vazbě na zákoník práce a probíhající MD/RD.
• Jak a kde hledat práci (brigádu).
• Příprava CV a motivačního dopisu.

Ve třetím vzdělávacím modulu se CS seznámí a osvojí si znalosti z oblastí osobního rozvoje.
• Sebeprezentace a příprava na pracovní pohovor, jak napsat životopis a motivační dopis.
• Efektivní komunikace, základy Time managementu a zvládání stresu.
• Motivace a práce s ní.


Doba realizace projektu Projekt je realizován v termínu 1.6.2021 – 30.11.2022

Bližší informace na bartosova@medexa.cz nebo tel. 608 533 077EU